Новости по продукти

АПИС е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правно-информационни системи в България. Началото е поставено през септември 1989 г. с регистрацията по реда на Указ № 56 на „дружествена фирма на граждани” със съдружник и управител Васил Христович.