Успешно проведени семинари във връзка с Регламента за защита на личните данни

Имаме удоволствието да Ви информираме, че поради големия интерес записите от успешно проведените семинари във връзка с въвеждането на новите регулации на Регламента за защита на личните данни, са на разположение чрез тези линкове:

- за семинар Подготовката на счетоводните, финансовите и ТРЗ отделитетук, презентации - тук;

- за семинар Информационните технологии и новата правна уредба - тук, презентации - тук.

Също така Ви известявамe, че Апис Академия продължава да провежда ежедневни обучения по продукта GDPR Наръчник.

Тези презентации се провеждат в гр. София в офиса на АПИС на ул.“Граф Игнатиев” 7А, в учебната зала на 5 ет. от 14:00 часа и продължават до 16:00 часа.

Можете да се регистрирате за участие на изброените по-долу дати чрез съответните линкове:

- 23.05.2018 г. - тук

- 28.05.2018 г. - тук

- 29.05.2018 г. - тук

- 30.05.2018 г. - тук

или да потвърдите на тел. 02/ 988 3541 и 02/980 4827.

 

Оферта за двата модула GDPR Инфо и GDPR Асистент на Наръчника ще намерите тук.

За допълнителна информация можете да се обърнете и към представителите на Апис тук.

Поръчка за закупуване на модулите можете да направите и тук.


Готови ли сте за GDPR?

GDPR НАРЪЧНИК е нов продукт на АПИС, създаден да улесни значително потребителите във връзка с прилагането на разпоредбите на новия европейски Общ регламент за защита на данните (GDPR). Разпоредбите му влизат в сила от 25.05.2018 г. за всички страни-членки на ЕС.

GDPR Наръчник е интегрирано софтуерно решение на АПИС, което предлага два самостоятелни модула - GDPR Инфо и GDPR Асистент. Те осигуряват лесен достъп до новите нормативни изисквания и помагат на потребителите да създадат собствена политика по защита на личните данни, както и да водят документация и отчетност според правната уредба на Регламент (ЕС) 2016/679.

Повече информация за новия продукт можете да прочетете тук.

От 01.05.2018 г. цените на GDPR Наръчник ще бъдат както следва:

  • GDPR Наръчник – 720.00 лв. без ДДС /включва двата интегрирани модула GDPR Инфо и GDPR Асистент/;
  • GDPR Асистент – 490.00 лв. без ДДС;
  • Всички останали цени: за модула GDPR Инфо, за допълнителен лиценз за водене на документация на фирма и за допълнителен достъп на лице, остават без промяна.

Ценовото предложение за новата услуга можете да видите тук.

Поръчка за закупуване на модулите можете да направите и тук.

ПРОДУКТИ

GDPR Инфо
GDPR Асистент
Апис Право
Евро Право
EuroCases
Tax & Financial Standards
Апис – Софита
Апис Кантора
Апис Практика
Апис Процедури
Апис Финанси
Евро Финанси
Апис Време
Апис Глобус
Апис Регистър+
Апис Регистър Фирмен анализ
Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото
Ръководство по трансферно ценообразуване
Конструкции на "Апис – Дигеста" ООД

         

  

  

Посетете нашия блог:

Апис Блог


  

  

 

 

Апис е Златен партньор на Майкрософт

Майкрософт

  

 

Политика по качеството

Апис-Христович ЕООД и Апис Европа АД са сертифицирани по стандарта ISO 9001:2015.

 

НОВИНИ

Апис продължава безплатните обучителни курсове, на които ще бъде представен новият продукт GDPR НАРЪЧНИК

Още

Кръгла маса за обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Още

Семинар Подготовката на счетоводните, финансовите и ТРЗ отделите във връзка с новата правна уредба на защитата на личните данни
ще се проведе...

Още

Министър Цачева откри Международната конференция за ECLI

Още

Семинар Информационните технологии и новата правна уредба на защитата на личните данни
се проведе...

Още

Обучения в София и областните градове относно електронната търговия

Още

БЕЗПЛАТНА ДОБАВКА НА АПИС УЛЕСНЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Още

Всички новини

 

УСЛУГИ

SMS дoстъп до Апис Уеб
Месечен дoстъп до Апис Уеб
Годишни финансови отчети

ДИЛЪРИ

София, Пловдив, Варна
и още 36 града ...

КОНТАКТИ

"АПИС Европа" АД
Представляващи: Васил Христович, Христо Константинов, Ирина Радоева, Петър Кантарев 

E-mail: office@apis.bg

Поддръжка клиенти (национален номер): 0700 44 944

Адреси:

ул."Постоянство" 67Б
София 1111, България
Teл.: (+359 2) 923 98 70
Факс: (+359 2) 970 89 22

ул."Гр. Игнатиев" №7А ет.5
София 1000, България
Teл.: (+359 2) 923 98 00
Факс: (+359 2) 923 98 98