Ръководство

ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ

Изпълнителен директор

 

Христо Константинов е изпълнителен директор на „АПИС ЕВРОПА“ АД, отговарящ за правните информационни продукти на компанията и участието в международни проекти. Завършил е право в ЮФ на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”. От 1998 до 2004 г. ръководи екипа от юристи-редактори на АПИС. През 2004 г. е назначен за заместник-управител, а от февруари 2018 г. – за изпълнителен директор. През годините координира и ръководи участието на експерти на АПИС в няколко международни проекта, финансирани по програми на ЕС: EuL-Invest (2005-2006), Caselex (2009), EUCases (2013-2015), ECLI-BG (2017-2018).

ВАСИЛ ХРИСТОВИЧ

Основател и главен изпълнителен директор

 

Васил Христович основава предприятието АПИС през септември 1989 г. Понастоящем той е главен изпълнителен директор на “АПИС ЕВРОПА” АД. Завършил е специалност “Изчислителна математика” в Математическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Занимава се с правни информационни технологии от 1983 г. Той е създател, а до 1989 г. и директор, на държавното предприятие “Норма”, разработило първата правна информационна система в България. От 1999 до 2001 г. Васил Христович е председател на Българската асоциация за информационни технологии.

ХРИСТО ХРИСТОВ

Ръководител на Отдел „Софтуер“

 

Христо Христов е ръководител на софтуерния отдел на „АПИС ЕВРОПА“ АД. Завършил е магистратура по специалност „Компютърни системи и технологии“ в Техническия университет - София. Отговаря за проектирането и развитието на текущите и нови продукти на АПИС и се включва активно в процеса на разработката на иновативни информационни решения на компанията. Участва в изграждането на софтуерни приложения по няколко международни проекта, осъществявани с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

КРАСИМИР ПЕТРИНСКИ

Финансов директор

 

Красимир Петрински е финансов директор на „АПИС ЕВРОПА“ АД. Завършил е Университета за национално и световно стопанство в София. От 2001 г. нататък участва като експерт и редактор в разработката и усъвършенстването на продуктите на АПИС, предоставящи информационни услуги в областта икономиката и финансите. В качеството си на финансов директор отговоря за наблюдението и анализа на икономическите показатели на предприятието, както и на отделните негови продукти и услуги.

ИРИНА РАДОЕВА

Изпълнителен директор

 

Ирина Радоева е изпълнителен директор на „АПИС ЕВРОПА“ АД, отговарящ за маркетинга и продажбите. Завършва висше инженерно образование в Техническия университет в София. От 1999 до 2001 г. е изпълнителен секретар на Българската асоциация за информационни технологии. От 2001 до февруари 2018 г. е търговски директор на АПИС, отговарящ за разработването на маркетинговите стратегии, търговската политика и връзките с клиентите. Ръководи също така дейността на дистрибуторите на АПИС в София и в страната. Има голям опит в организирането на конференции, семинари и обучителни курсове.

ПЕТЪР КАНТАРЕВ

Изпълнителен директор

 

Петър Кантарев е изпълнителен директор на „АПИС ЕВРОПА“ АД и в това си качество осъществява контрол върху финансовите потоци на компанията. Той отговаря също така за създаването, актуализирането и обогатяването на съдържанието на финансовите информационни системи на АПИС. В периода от 1995 до 2002 г. ръководи екипът от икономисти-редактори на компанията. След 2002 г. Петър Кантарев е ръководител и координатор на целия процес, свързан с развитието на ново съдържание и нови модули, предоставящи информация и знания в областта на икономическата теория и практика.