Строителство

АПИС Строй - без аналог на българския пазар. Той предоставя на потребителя електронна платформа, която подпомага и оптимизира дейностите, свързани с попълването на задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи по време на строителството.

АПИС Строй

Уеб базиран софтуер за изготвяне на актове и протоколи по време на строителството