Финансова информация

Икономически модели, експертни разработки, изчислителни алгоритми и алтернативни решения в областта на икономиката, счетоводството, финансите и бюджетирането

АПИС Финанси

Икономически модели. Финансови схеми. Изчислителни алгоритми

Евро Финанси

Евро Финанси представя икономическата система на Европейския съюз