Фирмена информация

Информация от публичните регистри за търговците, юридически лица с нестопанска цел и субектите по Регистър Булстат, данни за фирмени и маркетингови анализи

АПИС Регистър+

Информационна система за фирмите и организациите

Фирмен анализ

Аналитична информация за ключови показатели от годишните финансови отчети на компаниите в подкрепа на стратегическата и оперативна маркетингова дейност на фирми и институции

Импорт и следене на клиентски списъци за фирмени промени

Проследяване и извличане на актуални данни за промените във фирмените досиетата на посочени в клиентски списък компании

Искови молби

Изпреварваща информация за заведените в окръжните съдилища молби за несъстоятелност и други дела между търговци

Акционерен капитал

Синтезирана информация за притежателите на акции и разпределението на техните дялове в акционерните дружества

Досиетата ЗОП

Уникална колекция от събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите на обществени поръчки

Регистър API

Приложно-програмен интерфейс (API) за интеграция на данните от продукта АПИС Регистър+ със системи на потребителите

Лицата на властта

Информационна система за политическите и публичните личности

Санкционни списъци

Информационна система за проверка на международни и национални списъци със санкционирани лица и обекти

Имотни справки

Незаменим помощник при анализ на недвижими имоти и кредитоспособност