Имотни справки

Незаменим помощник при анализ на недвижими имоти и кредитоспособност

Предназначение

"Имотни справки" е уеб приложение за автоматизирана обработка и структуриране на получени чрез регистриран електронен достъп справки от Имотния регистър. Продуктът е незаменим помощник при анализ на недвижими имоти и на кредитоспособността на техните собственици. Само за секунди системата извлича от получените файлове информацията за извършените вписвания по партидата на дадено лице или имот и я представя в структуриран вид с възможност за филтриране и търсене по различни критерии.

Продуктът е насочен към всички професионалисти, чиято работа изисква непрекъснато да извършват и анализират обемни електронни справки по партиди на имоти и лица. Това са адвокати, нотариуси, банкови служители, частни съдебни изпълнители, синдици, брокери на имоти, оценители, строителни предприемачи.

Имотният регистър на Република България позволява чрез платен регистриран достъп да се правят електронни справки в PDF формат за вписванията по партидата на дадено лице или имот. Справките проследяват хронологично историята на вписванията за имота или сделките на лицето. Вписаните данни може да са малко на брой и справката да е в рамките на няколко страници. Тогава анализът е лесен. Но в повечето случаи справките са от десетки или стотици страници. В тези случаи обемът на информацията е голям и отнема часове за изследване и анализ, което е предпоставка за пропуски и грешки при интерпретирането й. Досега потребителите обработваха подобни обемни справки, минавайки ръчно през цялата хронология, дори когато търсят нещо конкретно. С инструмента "Имотни справки" времето за преглед се редуцира в пъти, също както и вероятността за пропуски.

Начин на работа

За да улесни работата с данните за вписванията в Имотния регистър, продуктът „Имотни справки“ дава възможност на потребителя да зареди до три PDF справки за дадено лице или имот и с един клик да получи в структурирана таблична форма цялата съдържаща се в тях информация:

    • За справки по лице може да се търси и филтрира по насрещна страна, по конкретен имот, по тип акт или книга, по дата на вписване и други. По този начин потребителят бързо се ориентира какви имоти е купило/продало лицето, с какви имоти разполага и обременени ли са с тежести имотите към момента;
    • За справки по имот потребителят бързо се ориентира за историята на даден имот, кои са били собствениците през годините и в момента, имало ли е тежести и заличени ли са те.

В допълнение, системата предоставя бързи връзки към данните в продукта "АПИС Регистър+" за вписаните в Търговския регистър обстоятелства за дадено физическо или юридическо лице.

Обработените чрез продукта "Имотни справки" данни за дадено лице или имот могат лесно да се експортират във файл за Excel. Експортът позволява запис на цялата информация или на селектирана чрез филтриране част от нея.

Вижте кратко представяне на продукта тук.