GDPR в твоя джоб

Кратко описание

„GDPR в твоя джоб“ е свободно достъпно мобилно приложение за устройства с iOS, Android и Windows 10/11, което е разработено в рамките на проектите SMEDATA и SMEDATA II (https://smedata.eu/), съфинансирани от Европейския съюз по Програма „Права, равенство и гражданство“. Партньори в проектния консорциум са Комисията за защита на личните данни на РБ, „АПИС Европа“ АД, Съюзът на юристите в България, адвокатско дружество „Ърнст и Янг България“, българският клон на Европейската асоциация на жените юристи и Римският университет „Рома Тре“. При реализирането на проекта SMEDATA през периода 2018-2020 г. взе участие и италианският надзорен орган по защита на данните.

Предназначението на инструмента е да представи Общия регламент относно защитата на данните (известен като GDPR) на гражданите и малките и средните предприятия (МСП) по лесен за разбиране и използване начин и да им даде практически знания и съвети относно техните права и задължения съгласно правото на ЕС в областта на защитата на личните данни. Потребителският интерфейс и голяма част от съдържанието са достъпни на български, английски, италиански, френски и немски език.

Инсталиране

„GDPR в твоя джоб“ е разработено като хибридно приложение, удобно за ползване на телефон, таблет или настолен компютър, което може да бъде свободно свалено от магазините за приложения Google Play Store, Apple App Store и Microsoft Store.

Операционна система Размер на приложението Линк за сваляне
Android 5.0 и по-нови версии 51 MB Google Play Store
iOS 8.0 и по-нови версии 54,6 MB Apple App Store
Windows 10 или Windows 11 45,2 MB Microsoft Store

Съдържание и функционалности

Приложението осигурява достъп до различни правни информационни ресурси и насоки в областта на поверителността и защитата на личните данни, организирани в два основни компонента – Правна библиотека и Консултативен модул.

 1. Правна библиотека

  Правната библиотека Ви дава достъп до богата колекция от правни документи на Европейския съюз и четири негови държави членки – България, Италия, Германия и Франция, както следва:

  •      Разпоредби на международни договори и договорите на Европейския съюз, отнасящи се до поверителността и защитата на личните данни;
  •      Резюмета на релевантната практика на Европейския съд по правата на човека;
  •      Законодателство на ЕС в областта на поверителността и защитата на личните данни;
  •      Знакови дела на Съда на ЕС;
  •      Насоки на Европейския комитет по защита на данните и на Европейския надзорен орган по защита на данните;
  •      Българско законодателство и подбрана практика на български съдилища в областта на поверителността и защитата на личните данни;
  •      Италианско законодателство и подбрана практика на италиански съдилища в областта на поверителността и защитата на личните данни;
  •      Немско законодателство и подбрана практика на немски съдилища в областта на поверителността и защитата на личните данни;
  •      Френско законодателство и подбрана практика на френски съдилища в областта на поверителността и защитата на личните данни;
  •      Становища и насоки на българския, италианския, немския и френския надзорен орган за защита на личните данни.
 2. Консултативен модул

  Консултативният модул предоставя на гражданите и МСП практически насоки относно правилата на GDPR. Той се състои от следните компоненти:

  •      GDPR представен достъпно – настолен наръчник, обясняващ по достъпен и лесен за разбиране начин правата на субектите на данни и задълженията, които следва да изпълняват организациите;
  •      Инструменти, подпомагащи вземането на решения – помагат на представителите на МСП да намерят базирани на доказателства решения на ключови въпроси, свързани със защитата на данните. Те предлагат опростен интерфейс под формата на въпроси и отговори за решаване на практически проблеми (напр. „Дружеството ми има ли нужда от ДЛЗД?“, „Налага ли се дружеството ми да поддържа регистър на дейностите по обработване?“ и т.н.) въз основа на поетапно взаимодействие и комуникация с потребителя;
  •      Често задавани въпроси – дава отговори на типични въпроси на граждани и МСП въз основа на опита, натрупан в процедурите по предоставяне на отговори на въпроси, разработени от българския и италианския надзорни органи по защита на данните;
  •      GDPR речник – речник на правните термини и дефиниции, въведени от GDPR.

Можете да търсите в съдържанието на приложението с помощта на инструмента за търсене, наличен в Главното меню (функция за глобално търсене). Можете също така да правите заявки за търсене в текста на отворените документи (функция за локално търсене).

В допълнение, Приложението Ви предлага:

 • Възможност да отбелязвате чрез отметки елементи от съдържанието (напр. разпоредби на GDPR), които искате да прочетете по-късно;
 • Възможност да запишете локално в паметта на Вашето устройство текстовете на предпочитани от Вас документи, което Ви позволява да достъпвате тяхното съдържание в офлайн режим.
GDPRPocket1 GDPRPocket2 GDPRPocket3