АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. януари 2024 г.


В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2023 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 508 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2024 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 291 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения":

  • Решения и определения – 1063 бр.

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. декември 2023 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2023 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 610 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на околната среда и водите":

  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. ноември 2023 г.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2023 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 813 бр.