Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. юли 2019 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Директно свързани полети с начален пункт на излитане от една държава членка, с краен пункт на кацане в трета държава, с преминаване през друга трета държава, за които е била направена една-единствена резервация: опериращият въздушен превозвач, който е извършил първия полет, трябва да предостави обезщетение на пътниците, чийто втори полет, извършен от въздушен превозвач извън Общността, е пристигнал с голямо закъснение

Пътниците, които имат право да поискат от своя туроператор да им възстанови стойността на самолетните билети, не могат да искат възстановяване и от въздушния превозвач

Платформа за електронна търговия като Amazon не е длъжна във всички случаи да предостави на разположение на потребителя телефонен номер преди сключването на договор