Новини и събития

20 октомври 2022

Апис Академия представя: Апис Строй - продукт за организация на строителните книжа

АПИС Академия организира на 27 октомври 2022 г. (четвъртък) от 15.00 ч. презентация на новото уникално уеб приложение "АПИС Строй – актове и протоколи"

01 септември 2022

Ново! АПИС Строй – първото уеб базирано софтуерно решение за изготвяне на актове и протоколи по време на строителството

АПИС Строй – актове и протоколи е най-новият уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар

31 август 2022

Ново издание на „Етюди за правото и информацията“

На книжния пазар вече е достъпно второто преработено, разширено и допълнено издание на „Етюди за правото и информацията, или Законовите двери в полето на Правото“ на доц. д-р Орлин Радев. Книгата е на Издателство „Сиби“, като финансова подкрепа за нейното издаване бе оказана от АПИС.

09 август 2022

Последни изменения в Кодекса на труда, в сила от 1.08.2022 г.

В ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се транспонират директиви на ЕС, касаещи трудовите права на работниците и служителите.

06 юли 2022

Промени, свързани с актуализацията на държавния бюджет, данъците и пенсиите

Обнародвани са измененията в законите, с които от началото на юли 2022 г. ще влезе в сила пакетът от мерки за подкрепа на бизнеса и домакинствата, ще се увеличи размерът на пенсиите и бюджета на НЗОК.

15 юни 2022

Заключителна международна конференция по проекта SMEDATA II

На 17 юни 2022 г. в Брюксел ще се проведе международна конференция „Бъдещи възможности за предприятия, ориентирани към неприкосновеността на личния живот“, с която приключва изпълнението на проекта SMEDATA II

23 май 2022

Видеозапис от уебинара "Промени в данъчното законодателство през 2022 г."

Поради засиления интерес предоставяме свободен достъп до видеозапис от събитието, което се проведе на 19 май 2022 г.

18 май 2022

Онлайн излъчване на уебинар "Промени в данъчното законодателство през 2022 г. Нови моменти в международното данъчно облагане. Актуална практика и тенденции"

Линк за онлайн излъчването на уебинара

16 май 2022

Уебинар "Промени в данъчното законодателство през 2022 г. Нови моменти в международното данъчно облагане. Актуална практика и тенденции"

Уебинарът се организира в партньорство с нашите колеги от Ърнст и Янг България ЕООД

13 април 2022

Обучения по прилагането на GDPR за представители на малки и средни предприятия

ОНЛАЙН участие в обучителния семинар по GDPR (проект SMEDATA II с координатор КЗЛД)

04 април 2022

Нови референтни индекси за изчисляване на лихви

От 1 януари 2022 г. се преустановява изчисляването и публикуването на индексите EONIA и CHF LIBOR. Участниците на финансовите пазари следва да преминат от LIBOR индекси към алтернативни референтни индекси.

25 март 2022

Над 300 участници проследиха уебинара, посветен на изменията в ЗАНН

С любезното съгласие на лектора - доц. Ралица Илкова, Ви предоставяме достъп до презентацията й от семинара, както и до част от нейния коментар по последните изменения в ЗАНН.