Eкспресен анализ на промените в ТЗ

16 август 2023

От 4 август 2023 г. са в сила радикални промени в Търговския закон. Те засягат бизнеса на голям кръг граждани, както и работата на съдии, адвокати, синдици, на банките, на централната и на местната администрация. Най-важното:

  • Въвежда се производство по несъстоятелност и опрощаване на задължения на физически лица–предприемачи (нова за българското право уредба, част от проблематиката за личния фалит);
  • Създава се изцяло нова, непозната досега форма на търговско дружество – дружество с променлив капитал (с всички произтичащи от това нови възможности за бизнес, но също и въпроси и предизвикателства пред практиката);
  • Настъпват големи промени в производството по търговската несъстоятелност, като заварените висящи производства продължават и приключват по новите правила;
  • Съществени промени се въвеждат и в производството по стабилизация на дружество в несъстоятелност, вкл. и чрез силно разширяване на кръга на субектите, за които това производство занапред ще е недопустимо.

Предоставяме Ви, ако желаете да научите повече, безплатен 24-часов достъп до продукта "Апис-Време" с публикувания в него експресен анализ на промените в Търговския закон, до "Апис Право" с актуалния променен законов текст, както и до други продукти на "Апис".

Свободен еднодневен достъп до продуктите на "Апис" можете да получите от https://events.apis.bg/FreeReg/Default.aspx?od=196256f0-e54c-4f43-997a-7c73f16bb88a&source=dealer&code=997

ВАЖНО: Свободния 24-часов достъп е до информационните системи Право, Практика, Финанси, Време, Евро Право и Апис Регистър+.

След като активирате Вашия достъп с получените потребителско име и парола, линковете от тази покана ще Ви отведат пряко към препоръчаните в нея анализи и коментари, а от тях – в текстовете на цитираните законови разпоредби.

Експресния анализ в "Апис-Време" на промените в Търговския закон вижте тук: https://web.apis.bg/p.php?i=5403005&b=0

Подробно представяне на продукта "Апис Време" можете да прочетете на https://web.apis.bg/rekl/Vreme.html

Актуализираният с новите промени текст на Търговския закон в "Апис Право" вижте тук: https://web.apis.bg/p.php?i=301352&b=0#p49154890

С всички други продукти на АПИС, представени в нашия сайт на адрес https://apis.bg/bg/products, можете да се запознаете като заявите онлайн демонстрация към представител на Апис или позвъните на тел. 029804827; 029239800.

Оставаме на Ваше разположение!

С пожелание за здраве и хубаво лято!