Конструкции на "АПИС – Дигеста" ООД

Незаменим помощник при анализ и решаване на казуси

I. Описание на продукта

1. Предназначение

Целта на продукта е да предостави:

 • нов начин за организиране на правната информация;
 • единна среда за достъп до актове, практика, нормативни структури и пр.;
 • единна технология за работа, която обхваща действията на потребителя от момента на поставяне на проблема до оформянето на индивидуален юридически акт, писмена защита, мнение или консултация;
 • нови средства за общуване между юристите чрез обмен на структурирана правна информация;
 • нова общодостъпна среда за съществуване и развитие на юридическите експертни мнения и тълкувания.

2. Потребители

Продуктът е предназначен за всички, които прилагат, тълкуват и използват правото. Особено внимание се отделя на функции, подходящи за магистрати, администратори, практикуващи юристи.

Организира, запазва и обогатява индивидуалните и корпоративни правни знания.

Подходящ за анализ на големи и особено трудни юридически казуси. Осигурява приемственост в общото знание и опит на държавни организации, кантори, дружества.

3. Съдържание и функции

“Конструкции” прилага уникална технология за обобщаване на правната материя.

Основната схема за организиране на информацията в продукта се нарича конструкция.

Конструкциите са извлечени от съдебната практика и носят име, образувано от съставните им разпоредби. Например – Чл. 45 ЗЗД, Чл. 49 ЗЗД, Чл. 52 ЗЗД.

Всяка конструкция съдържа цялата необходима информация за решаване на определен правен проблем:

 • разпоредби на нормативни актове;
 • съдебни решения;
 • коментари на специалисти;
 • характерни термини;
 • образци на документи;
 • собствени бележки и решения.

Всеки потребител може да развива и обогатява конструкцията, добавяйки към нея произволни, избрани от него актове, разпоредби, съдебни решения и други видове правна информация. Обогатената конструкция се запазва и добавя към рубриката “Мои конструкции”. Посредством този механизъм се осигурява запазване на опита и резултатите от всеки конкретен случай, разгледан от потребителя.

Потребителите могат да обменят конструкции по електронна поща или под формата на файлове.

Всеки потребител може да изпраща свои оригинални конструкции с цел включването им в общата база на продукта. Посредством тази възможност може да се очаква развитие на съдържанието на продукта чрез добавяне на конструкции, възникнали в процеса на прилагане на правото.

Потребителят изпълнява всички функции по обработка, търсене, получаване и запазване на информация в единната среда на конструкцията.

Търсенето на термини и получаване на резултатите от търсението се извършва в контекста на конструкцията.

След като са събрани необходимите за решаване на казуса текстове на разпоредби, съдебни решения и пр., те се експортират в текстовия редактор (Microsoft Word) и потребителят може да завърши работата си по анализа на случая, създавайки ново решение, коментар, становище, статия и пр.

ІІ. Минимални технически изисквания

Операционна система Windows 7 или по-висока, инсталирана система “АПИС 7 Право”.

За повече информация можете да се запознаете с Ръководството за потребителя на продукта: PDF