Запис на презентацията на продукти и услуги, касаещи мерките срещу изпирането на пари

25 април 2024

На 18.04.2024 г. от 14:00 часа се състоя уеб презентация на предлаганите от нас ресурси, касаещи мерките срещу изпирането на пари, които можете да намерите в информационния модул "AML Асистент", разработен съвместно с нашите партньори от Ernst & Young Law Partnership, както и в продуктите "Лицата на властта" и "Санкционни списъци".

Записът на представянето на тези продукти и услуги можете да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=oSBHvX_6cPo.

В близките месеци се очаква да бъдат приети съществени изменения в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Същевременно през януари 2024 г. стана известно, че Съветът на ЕС и Европейския парламент са постигнали предварително споразумение по елементи на пакета за борба срещу изпирането на пари, който има за цел да защити гражданите на ЕС и финансовата система на ЕС срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Очаква се този законодателен пакет да доведе до нова вълна от промени, които задължените лица ще трябва да отразят във вътрешните си правила и процеси

Ще Ви държим в течение за предстоящите промени.

За допълнителна информация можете да потърсите обслужващия Ви търговец или да се обадите в офиса на Апис на тел.: 02/9804827 и 02/9239800, както и да ни пишете на e-mail: [email protected].

Още новини

14 май 2024

АПИС ще представи информационната платформа FACILEX по време на семинара „Инструментите за взаимно признаване в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба“

Събитието ще се проведе на 3 юни 2024 г. от 10 до 13 ч. в хибридна форма – присъствено в сградата на Националния институт на правосъдието, и онлайн в платформата Zoom.

26 април 2024

Материали от уебинара "Конверсия на нищожните сделки – проблеми от съдебната практика"

Организираният от АПИС Европа уебинар на тема "Конверсия на нищожните сделки – проблеми от съдебната практика" събра над 70 участници

22 април 2024

АПИС организира уебинар на тема "Конверсия на нищожните сделки – проблеми от съдебната практика"

На 24 април 2024 г. фирма АПИС организира онлайн семинар (уебинар) на тема "Конверсия на нищожните сделки – проблеми от съдебната практика"