Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

03 септември 2021

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб:

- връзка от Евро Право към EuroCases

- връзка от Евро Финанси към Tax & Financial Standards.

EuroCases е единствената по рода си правно-информационна система, предоставяща достъп до над 250 000 национални съдебни акта, свързани с прилагането на европейските норми във всички области на правото на ЕС, заедно със систематизираната съдебна практика на Съда на Европейския съюз.

Tax & Financial Standards предоставя специализирана информация за общите данъчни правила, относимата съдебна практика на Съда на ЕС и правната регламентация на търговските и финансовите отношения в единния европейски пазар.

За всички, които желаят да се запознаят със съдържанието и функционалностите на тези системи, на https://eurocases.eu/ е налична възможността за временен свободен достъп чрез бутона „Free Trial”.

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

05 август 2021

Свободен 24-часов достъп до продуктите на АПИС – актуална правна, финансова и фирмена информация

АПИС Ви предоставя възможността да ползвате свободен достъп за 24 часа до web версията на информационните системи Право, Практика, Време, Евро Право, Финанси, Евро Финанси, Процедури и АПИС Регистър+.