Обществено обсъждане на предложените от МС изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

18 януари 2019

Във връзка със започналото обществено обсъждане на предложените от Министерския съвет изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, АПИС предоставя на всички заинтересовани лица и организации да ползват консолидирана версия на ППЗОП, интегрираща предвижданите промени в отделните разпоредби на правилника. Предложените промени в ППЗОП, са приети от МС с "Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки", публикуван в Портала за обществени консултации на адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4009.

Предоставената консолидирана версия има за цел да улесни и подпомогне участието в общественото обсъждане на всички възложители и участници в обществените поръчки, както и експертите в тази област.

Консолидирания текст на ППЗОП можете да видите тук.

Още новини

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват