Бисквитки и уеб съхранение в GDPR Асистент

Бисквитки в продуктовото приложение (gdpr.apis.bg)

НаименованиеДомейнОписаниеВреметраене
.AspNetCore.Antiforgery.* gdpr.apis.bg

Бисквиткa, генериранa от сървърната технология ASP.NET, допринасяща за сигурността на приложението и предпазваща от злонамерени действия.

* - случайно генерирано съчетание от символи

До изтичане на потребителската сесия.
.AspNetCore.Identity.Application gdpr.apis.bg Бисквиткa, генериранa от сървърната технология ASP.NET. Това е идентификатор с обща цел, използван за
поддържане на променливи от потребителска сесия.
До изтичане на потребителската сесия.
ARRAffinity gdpr.apis.bg Бисквитка, генерирана от облачната технология Azure Web Services, спомагаща за цялостното коректно функциониране на приложението и неговото бързодействие. До изтичане на потребителската сесия.
MessagesChecked gdpr.apis.bg Спомага за коректното достигане на системни съобщения от АПИС, насочени към ползвателите на приложението. 60 дни
sidenavsize gdpr.apis.bg Запазва състоянието разпънато / сгънато на основната навигация, намираща се в лявата част на екрана. 365 дни

 

Елементи с уеб съхранение в продуктовото приложение (gdpr.apis.bg)

КлючТип съхранениеОписание
DataTables_table-processing-activities-list_/pda-*/Register1 Local Storage

Запазва филтрираното състояние на табличния списък на "Регистър на дейностите по обработване на администратора".

* - Число, индикиращо текущо избрания администратор на лични данни

DataTables_table-processing-activities-list_/pda-*/Register2 Local Storage

Запазва филтрираното състояние на табличния списък на "Дневник на исканията от субекти на данните".

* - Число, индикиращо текущо избрания администратор на лични данни

DataTables_table-processing-activities-list_/pda-*/Register3 Local Storage

Запазва филтрираното състояние на табличния списък на "Регистър на нарушенията на сигурността на данните".

* - Число, индикиращо текущо избрания администратор на лични данни

DataTables_table-processing-activities-list_/pda-*/Register4 Local Storage

Запазва филтрираното състояние на табличния списък на "Регистър на дейностите по обработване на обработващия".

* - Число, индикиращо текущо избрания администратор на лични данни