Бисквитки в АПИС Блог (blog.apis.bg)

НаименованиеДомейнОписаниеВреметраене
wp-settings-* blog.apis.bg

Спомага за коректното функциониране на блога.

* - Произволно системно-генерирано число

365 дни

wp-settings-*-*

blog.apis.bg

Спомага за коректното функциониране на блога.

* - Произволно системно-генерирано число

365 дни