Обучение по GDPR с продуктите на АПИС

АПИС предлага обучение, което да Ви подпомогне да отговорите на основните изисквания на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и да придобиете практически умения за работа със софтуерното приложение „GDPR Асистент“.

Занятията се провеждат в две основни форми – Учебни курсове и Обучение в офиса на клиента.

1. Учебни курсове

Учебните курсове имат изцяло практическа насоченост и дават възможност на участниците да придобият основни знания и умения в прилагането на GDPR.

Програма:

 • Основни понятия, с които борави Общият регламент за защита на данните;
 • Извършване на първоначален анализ на данните в организацията на администратора на лични данни:
  • практически стъпки за извършване на анализ на данните;
  • изработване на схеми (картографиране) на работните потоци, включващи операции по обработване на лични данни;
  • анализ на получените резултати при първоначалния анализ;
 • Попълване на регистрите по член 30 от Регламента в „GDPR Асистент“:
  • начин на работа с приложението;
  • практически занятия по въвеждане на конкретни стандартни записи на дейности по обработване;
 • Използване на примерните политики, процедури и образци на документи в „GDPR Асистент“ и адаптирането им към специфичните процеси в организацията на администратора на лични данни;
 • Отговори на въпроси по конкретни казуси, свързани с въвеждането на изискванията на Общия регламент за защита на данните.

Продължителност: 4 астрономически часа.

Размер на групата: от 5 до 10 участници.

* Курсовете се провеждат веднага след като се наберат 5-ма желаещи.

Цени:

 • 120 лева без ДДС на участник (144 лева с ДДС).
 • При записване на повече от 1 участник от организация: 20% отстъпка за всеки следващ участник.

2. Обучение в офиса на клиента

Обучението се извършва на място в офиса на клиента и има за цел: 1) предоставянето на общи насоки за мерките, които трябва да бъдат взети от организацията за привеждането на дейността й в съответствие с Общия регламент за защита на данните, и 2) придобиването на основни умения за работа с продукта „GDPR Асистент“.

Програма:

 • Експресен първоначален анализ на основните дейности по обработване на лични данни, които се извършват в организацията на клиента;
 • Попълване на регистрите по член 30 от Регламента в „GDPR Асистент“:
  • функционалност и начин на работа с приложението;
  • въвеждане на примерни записи, съобразени със специфичните процеси по обработване на лични данни при клиента;
 • Използване на примерните правила, процедури и образци на документи в „GDPR Асистент“ и адаптирането им към специфичните процеси в организацията на клиента:
  • функционалност и начин на работа с приложението в частта с примерни документи;
  • разяснения за значението на отделните видове документи в контекста на организацията на клиента.

Продължителност: 2 астрономически часа.

Размер на групата: по усмотрение на клиента.

* Препоръчително е групата да включва от 2 до 5 служители на клиента.

Цени:

 • 160 лева без ДДС (192 лева с ДДС);
 • За всеки следващ час (на същото посещение) – 70 лева без ДДС (84 лева с ДДС).

За извършване на обучения в офиса на клиента извън рамките на гр. София, към представените цени се добавят пътни разходи и разходи за командировъчни, в зависимост от местоположението.

За повече информация за предлаганите обучения се обърнете към търговския представител на АПИС, който ви обслужва или на телефон 02 / 923 98 00.