Започна кампанията по Проект SMEDATA за попълване на анкети по прилагането на GDPR от МСП и техните правни експерти

11 март 2019
 

Партньорите по международния проект SMEDATA, част от които е и „АПИС Европа“ АД, стартираха кампания сред микро-, малките и средните предприятия (МСП) за попълване на електронни анкети по прилагането на Общия регламент относно защитата на данните – GDPR. В тази връзка на сайта на проекта са публикувани две анкети:

Целта на анкетите е да се получи информация за предизвикателствата, проблемите или притесненията, които бизнесът, и по-специално МСП и техните правни експерти срещат във връзка с прилагането на изискванията на GDPR. Събраната информация ще се използва за разработването на инструмент за самооценка, мобилно приложение и обучителни материали, които да подпомогнат МСП в усилията им за постигане на съответствие с GDPR. Анкетите са анонимни и не са свързани с публичните функции на българския и италианския надзорен орган, участващи в проектния консорциум.

Проектът SMEDATA, координиран от българската Комисия за защита на личните данни в сътрудничество с публични и частни партньори от България и Италия, стартира от началото на месец декември 2018 г. Повече информация за проекта и очакваните резултати от изпълнението му можете да намерите на сайта: http://smedata.eu.

Още новини

15 май 2019

По проекта SMEDATA бяха публикувани доклади относно проведените анкети за GDPR съответствие на малките и средни предприятия

„SMEDATA - Осигуряване на най-високо ниво на защита на неприкосновеността и личните данни чрез иновативни инструменти за МСП и гражданите” се координира от българската Комисия за защита на личните данни

14 май 2019

Държавите членки трябва да задължат работодателите да въведат система за измерване на продължителността на дневното работно време

Съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ №1/19 Люксембург, 14 май 2019 г. Решение по дело C 55/18

09 май 2019

Съдът на ЕС се произнесе по запитването на ОС – Благоевград относно неплащането на парични вноски в бюджета на етажната собственост

Какво е правното естество на задълженията, произтичащи от решение на общо събрание на собствениците на сграда в режим на етажна собственост - Решение по преюдициално запитване от България , дело C 25/18