Отбелязваме Международния ден за защита на личните данни

28 януари 2019

Денят за защита на личните данни се отбелязва ежегодно на 28-ми януари във връзка с Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28.01.1981г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.  Началото е поставено през 2007 г. по инициатива на Съвета на Европа, няколко години по-късно и Съединените американски щати се присъединяват към инициативата, обявявайки днешната дата за Ден на сигурността на данните. 

С цел повишаване на осведомеността сред обществото и с цел да гарантира, че българските граждани са напълно запознати с правата си, Комисията за защита на личните данни днес организира редица мероприятия.

Още новини

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват

12 юли 2019

Запис на семинара "Закон за обществените поръчки - експертни насоки за прилагането му"

По време на семинара беше представен новия продукт на Апис: "Досиетата ЗОП" - Уникална колекция от събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите, публикувани в повече от 5 000 профила на купувача, заедно с пълния набор от документи в Регистъра на обществените поръчки

03 юли 2019

Съдът на ЕС с тълкуване на чл. 90 от Директивата за ДДС във връзка с прилагането на чл. 115 от ЗДДС по делото на „УниКредит Лизинг“ ЕАД срещу НАП

Съдът на Европейския съюз днес се произнесе по преюдициално запитване на България относно общата система на данъка върху добавената стойност. По дело C‑242/18, образувано по преюдициално запитване на Върховен административен съд се даде тълкуване на чл. 90 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност.