Обучителни семинари по GDPR (Проект SMEDATA) – регистрация за участие

25 септември 2019

Комисията за защита на личните данни, съвместно с АПИС Европа, Съюза на юристите в България, адвокатско дружество Ърнст и Янг България, Европейската асоциация на жените юристи – клон България,  италианския надзорен орган и Римския университет „Рома Тре“, изпълняват международен проект с наименование „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани”, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020” на Европейския съюз.

В рамките на проекта SMEDATA е предвидено провеждането на 24 обучения насочени към представители на малкия и среден бизнес в България и Италия. Целта им е повишаване на осведомеността на представители на МСП, както и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка за защита на личните данни.

Обучителните събития за микро, малки и средни предприятия (МСП) ще се проведат в 8 български града - Благоевград, Враца, София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Велико Търново.

В хода на всяко обучение КЗЛД ще представи практическото приложение и тълкуване на Общия регламент относно защитата на данните, както и казуси от практиката на Комисията.

Апис ще представи безплатното мобилно приложение SMEDATA „GDPR в твоя джоб“ https://smedata.eu/index.php/bg/2019/09/30/beta-versiata-na-mobilnoto-prilozhenie-na-proekta-smedata-veche-e-dostapna-za-svobodno-svalyane/

Лектори са представители на КЗЛД и адвокатско дружество Ърнст и Янг България.

Участието в тези обучения е безплатно за представителите на целевата група обучаеми.

С оглед на по-добра организация и координация, участието в обученията се осъществява след предварителна „Регистрация”.

Ако желаете да вземете участие в някой от организираните по Проект SMEDATA обучителни семинари, следва да потвърдите Вашето участие, както следва:

  •       Благоевград – 26 септември 2019 г. - Конферентна зала 6306, Студентски център „Америка за България“, Университетски комплекс „Скаптопара“, Ул. „Свобода Бъчварова“, № 12
Регистрацията започва в 9.30 ч. на място.
Официално откриване - 10.00 ч.
 
  •       Враца – 27 септември 2019 г. - Хотел "Хемус"
Регистрацията започва в 9.30 ч. на място.
Официално откриване - 10.00 ч.
 
  •       Пловдив – 1 октомври  2019 г. – 2 паралелни събития - хотел Империал, Адрес: ул. „Лев Толстой“ 6, 4017 Каменица 2:

o   За юрисконсулти и правни консултанти на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

o   За други представители на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

 

  •       София – 2 октомври  2019 г. – 2 паралелни събития - София Тех Парк, бул. „Цариградско шосе“ № 111:

o   За юрисконсулти и правни консултанти на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

o   За други представители на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

 

  •       Варна – 7 октомври  2019 г. – 2 паралелни събития - гр. Варна, Rosslyn Dimyat Hotel Varna, https://dimyat.rosslyn-hotels.com/bg 

o   За юрисконсулти и правни консултанти на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

o   За други представители на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

 

  •       Бургас – 8 октомври  2019 г. – 2 паралелни събития хотел Аква Бургас, http://burgas.aquahotels.com/ , бул. Демокрация, комплекс Лазур:

o   За юрисконсулти и правни консултанти на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

o   За други представители на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

 

  •       Плевен – 24 октомври 2019 г. - гр. Плевен, https://hotel-balkan.com/, бул. Русе 85 – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

 

  •       Велико Търново – 25 октомври 2019 г. - гр. Велико Търново, хотел Панорама – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук
  •       София – 30 октомври 2019 г. - гр. София, сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7 – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.