АПИС ще представи информационната платформа FACILEX по време на семинара „Инструментите за взаимно признаване в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба“

14 май 2024

На 3 юни 2024 г. от 10 до 13 ч. ще се състои семинар, организиран от АПИС със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), на тема: „Инструментите за взаимно признаване в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба“. Събитието ще бъде в хибридна форма – присъствено в зала 201 на НИП, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 14, и онлайн в платформата Zoom. Форумът е част от дейностите, изпълнявани от АПИС в рамките на международния проект FACILEX, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на ЕС съгласно Грантово споразумение № 101089634.

Програмата на събитието ще започне с представяне на създадената по проекта FACILEX свободно достъпна онлайн платформа. Следва лекционна част с участието на доц. д-р Мирослава Манолова, преподавател по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, и доц. д-р Екатерина Салкова, ръководител на Секция „Наказателноправни науки“ на Института за държавата и правото при БАН. Те ще разгледат актуални проблеми, свързани с издаването и изпълнението на Европейската заповед за арест и Европейската заповед за разследване, както и с взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация съгласно Регламент 2018/1805.  Пълната програма на семинара можете да видите тук.

Събитието е насочено към съдии, прокурори, адвокати по наказателни дела и други специалисти, които проявяват интерес по темите.

Участието в семинара е напълно безплатно, като се изисква само предварителна регистрация. Желаещите да участват, могат да се регистрират на следния линк:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FACILEX

или като сканират QR-кода в изготвената от нас листовка за събитието:

https://apis.bg/assets/files/FACILEX-Event-Flyer_EU_new.pdf

При регистрацията участникът следва да посочи дали желае да присъства в зала или ще се включи онлайн.

Регистриралите се за онлайн участие ще получат линк за достъп до виртуалната зала в платформата Zoom до 24 часа преди началото на семинара.

Повече информация за международния проект FACILEX и за информационната платформа FACILEX ще намерите тук.

За допълнителни въпроси и уточнения можете да се обадите на телефон: 02 / 980-48-27 и 02 / 923-98-00.