24-часов свободен достъп във връзка с предстоящите изменения на данъчните закони

10 ноември 2023

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с предстоящите изменения в данъчните закони АПИС Ви предоставя възможността да се възползвате от свободен 24-часов достъп до продукта АПИС Право.

Регистрирайте се тук: https://events.apis.bg/FreeReg/Default.aspx?od=099d7a77-e64a-4fd4-8d65-1fd3679b1f43&source=dealer&code=997 и ще получите имейл с потребителско име и парола за вход в онлайн платформата https://web.apis.bg/. По този начин ще можете да изпробвате пълните фунционалности на продукта АПИС Право за срок от 24 часа от първото Ви влизане в системата. Периодът за ползване на свободния достъп е до 15.12.2023 г.

В АПИС Право ще намерите текстовете на законопроектите за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за акцизите и данъчните складове, както и на мотивите към тези законопроекти.

В деня на обнародването в "Държавен вестник" са налични актуалните текстове на законите с отбелязани дати на влизане в сила на разпоредбите. В допълнение системата предлага и сравнение с предишни редакции, маркиране на последните изменения в цвят, препратки към други нормативни актове и съдебна практика.

За допълнителна информация и абонамент за продуктите на АПИС можете да се свържете с нас на тел.: 02/980 48 27 и 02/923 98 00, или да ни пишете на e-mail: [email protected]