Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

25 юни 2021

АПИС Европа припомня на търговците и всички, заинтересовани в сферата на електронната търговия, че от 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Измененията бяха приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за ДДС, обнародван в ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., и с тях в националната уредба се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1995 за изменение на Директива 2006/112/ЕО (Директивата за ДДС) по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки.

В тази връзка Ви предлагаме запис от интервюто, което Васил Василев – част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, предостави за eCommerce Academy – вижте видеото тук.

В него се анализират основните акценти от измененията и се представя новия продукт „ДДС Асистент за електронна търговия“ - интерактивен помощник за бърза ориентация в новата уредба на електронната търговия в ЕС, който беше разработен съвместно от АПИС Европа и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ и в момента се предлага на преференциална цена. Подробно описание на съдържанието и функционалностите на системата можете да намерите тук.

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.