Специална отстъпка до 1 юли за новия продукт на АПИС и EY "ДДС Асистент за електронна търговия"

22 април 2021

От 1 юли 2021 г.  влизат в сила нови правила за дистанционни продажби на стоки. Основните промени предвиждат нов единен праг за регистрация при дистанционни продажби на стоки, както и отговорност на онлайн платформите за начисляване и внасяне на ДДС в определени случаи. Във връзка с горните промени, новите правила въвеждат възможности за опростено деклариране на ДДС чрез специални режими за обслужване на едно гише, които целят намаляване на административната тежест и избягване на необходимостта от ДДС регистрации в множество държави в ЕС.

„АПИС Европа“ АД и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ създадоха нов продукт - „ДДС Асистент за електронна търговия“, който ще помогне на бизнеса бързо да се ориентира в новата уредба, процедурите по регистрация, актуализация и деклариране на данъка. Продуктът вече е на пазара и се предлага на преференциална цена от 480 лв. без ДДС до 01.07.2021 г., когато влизат в сила нови правила.

„ДДС Асистент за електронна търговия“ представлява правна информационна система, съдържаща няколко тематични модула, както и интерактивен помощник, които ще Ви помогнат бързо да се ориентирате в новата уредба на електронната търговия в ЕС. Продуктът включва ценни насоки за режима, който е приложим за извършваната от търговеца дейност, подробни коментари за процедурите по регистрация и актуализация за съответния режим, срокове, формуляри, деклариране на ДДС, възстановяване на ДДС, запис от обучение по темата и други.  С помощта на продукта може да се определи приложимата ДДС ставка в държавата на потребление чрез посочване на групата, в която попада предлагания от търговеца продукт. Системата съдържа и специален модул, посветен на продажбите на стоки на юридически лица в ЕС с полезно приложение за валидиране на ДДС номерата на контрагентите. 

Подробно описание на съдържанието и функционалността на новата информационна система можете да намерите тук.

Още новини

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.

03 юни 2021

Важни промени в имиграционното законодателство са в сила от 1 юни, припомнят от „Ърнст и Янг“

Измененията целят усъвършенстване на институционалната рамка в областта на миграцията, като част предложенията на "EY България", направени по време на обществените консултации, са имплементирани в Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

28 май 2021

Решение на Съда на ЕС от 20 май 2021 г. по тълкуване на разпоредби от Директивата за ДДС

Съдът на Европейския съюз постанови решение по дело C-4/20, образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд във връзка с прилагането на разпоредби от Директива 2006/112 относно общата система на ДДС