Нова интеграция на Регистър API със система за управление на бизнеса

15 април 2021

Данните за фирмите и организациите, съдържащи се в информационната система АПИС Регистър+, вече са интегрирани и могат да се използват срещу абонаментна такса в популярната система за управление на бизнеса ERP.net. Интеграцията се осъществява чрез интерфейса на Регистър API - за повече информация относно услугите на АПИС, предоставяни чрез този приложно-програмен интерфейс, вижте тук.

„Важно предимство на интеграцията с АПИС е, че се дава пълната информация за фирмените контрагенти директно в ERP.net – заяви Наталия Футекова, управляващ партньор в ERP.BG. – Това е част от стратегията на нашата компания за силно развитие на CRM (Customer Relationship Management) модула – една все по-търсена функционалност от клиентите на бизнес софтуер.“

Повече за интеграцията на АПИС с ERP.net ще намерите на сайта на ERP.BG.

Още новини

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.

03 юни 2021

Важни промени в имиграционното законодателство са в сила от 1 юни, припомнят от „Ърнст и Янг“

Измененията целят усъвършенстване на институционалната рамка в областта на миграцията, като част предложенията на "EY България", направени по време на обществените консултации, са имплементирани в Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

28 май 2021

Решение на Съда на ЕС от 20 май 2021 г. по тълкуване на разпоредби от Директивата за ДДС

Съдът на Европейския съюз постанови решение по дело C-4/20, образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд във връзка с прилагането на разпоредби от Директива 2006/112 относно общата система на ДДС