Нова интеграция на Регистър API със система за управление на бизнеса

15 април 2021

Данните за фирмите и организациите, съдържащи се в информационната система АПИС Регистър+, вече са интегрирани и могат да се използват срещу абонаментна такса в популярната система за управление на бизнеса ERP.net. Интеграцията се осъществява чрез интерфейса на Регистър API - за повече информация относно услугите на АПИС, предоставяни чрез този приложно-програмен интерфейс, вижте тук.

„Важно предимство на интеграцията с АПИС е, че се дава пълната информация за фирмените контрагенти директно в ERP.net – заяви Наталия Футекова, управляващ партньор в ERP.BG. – Това е част от стратегията на нашата компания за силно развитие на CRM (Customer Relationship Management) модула – една все по-търсена функционалност от клиентите на бизнес софтуер.“

Повече за интеграцията на АПИС с ERP.net ще намерите на сайта на ERP.BG.

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.