Европейски фондове: Важни промени – вижте безплатно в АПИС

03 ноември 2020

Вижте в "АПИС ВРЕМЕ" експресния анализ на ВАЖНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОВАТА УРЕДБА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, приети с Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, с действие през извънредната епидемична обстановка и 9 месеца след нея.

* За да ползвате удобна бърза връзка към цитираните нормативни актове в анализа, трябва да разполагате с достъп до продуктите на АПИС. Можете да получите свободен еднодневен достъп от тук. След като активирате Вашия достъп с получените потребителско име и парола, линковете в анализа ще Ви отведат пряко към текста на цитираните разпоредби.

Актуалния текст на закона, както и на промененото с ДВ, бр. 94 от 03.11.20 г. ПМС 142/2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г., можете да видите в „АПИС ПРАВО“.

ВАЖНО: Безплатен 24-часов достъп до информационните системи АПИС Право и АПИС Време ще получите, ако се регистрирате тук .