Съвместен продукт на АПИС и „Ърнст и Янг“ за мерките срещу изпирането на пари

20 август 2020

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ („EY“) създадоха съвместно продукта "AML Асистент" - информационен модул, който цели да подпомогне потребителя при изпълнение на изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Модулът предоставя достъп до действащата правна рамка в България и ЕС, добрите практики и препоръки на международни организации, решенията на Съда на ЕС и българските съдилища, образци на документация, коментари и други полезни информационни ресурси.

Продуктът ще е особено полезен с разделите, които съдържат пакети с „примерна документация“ с оглед на факта, че на 21.08.2020 г. изтича крайният срок, в който задължените субекти чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) трябва да приемат вътрешни правила.

Юридическите лица с нестопанска цел и с годишен оборот над 20 000 лева, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП, също така трябва да изготвят оценка на риска и да приемат вътрешни правила в срок до 13 септември 2020 г.

"AML Асистент" предлага примерна документация, която е изготвена и ще бъде поддържана от екип на EY с безспорна експертиза и богат опит в тази област. По същество, тя представлява пакет от примерни образци на документи, които помагат на задължените лица да изградят собствена политика и контроли за постигане на съответствие с изискванията на законодателството, регламентиращо мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Сред образците на документи са примерни вътрешни правила, процедура за извършване на комплексна проверка на клиентите, въпросник „Опознай своя клиент“ и др.

Продуктът предоставя също така допълнителни удобства към документите, публикувани от ДАНС, като създава автоматични линкове (препратки) към цитираните нормативни текстове, запазвайки в същото време техния оригинален текст.

Цената на продукта AML Асистент можете да видите тук.

Още новини

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.

03 юни 2021

Важни промени в имиграционното законодателство са в сила от 1 юни, припомнят от „Ърнст и Янг“

Измененията целят усъвършенстване на институционалната рамка в областта на миграцията, като част предложенията на "EY България", направени по време на обществените консултации, са имплементирани в Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

28 май 2021

Решение на Съда на ЕС от 20 май 2021 г. по тълкуване на разпоредби от Директивата за ДДС

Съдът на Европейския съюз постанови решение по дело C-4/20, образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд във връзка с прилагането на разпоредби от Директива 2006/112 относно общата система на ДДС