Анализ на законовите промени, преуреждащи извънредното положение в извънредна епидемична обстановка

18 май 2020

Извънредна епидемична обстановка от 14 май 2020 г. е новата правна форма, преуреждаща законовата регламентация на досегашното извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Променени са досегашни ограничения, но също така и опции за подпомагане на бизнеса и на хората, останали без работа и доходи. Отпадат едни, но се отварят нови възможности - с определени нови условия и с нови срокове. Прилагането на основни нормативни актове, като ГПК и АПК, данъчните закони, ЗОП и много други, отново се промени с директно отражение в работата на съда, на държавната и местната администрация, на фирмите, на банките, на частните съдебни изпълнители, на нотариусите и адвокатите.

Експресните анализи на промените в законите, предизвикани от динамично развиващата се кризисна ситуация в здравеопазването и в икономиката на страната, търсете в „Апис Време“, а актуалните променени текстове на нормативните актове, в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, ще намерите в „Апис Право“.

Вижте вече публикуваните в „Апис Време“ експресни анализи на новото и различното в Закона за здравето (https://web.apis.bg/p.php?i=4344524) и в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (https://web.apis.bg/p.php?i=4344531), чрез които досегашното извънредно положение получи друга правна форма - извънредна епидемична обстановка.

При необходимост от съдействие за достъп до „Апис Време“, моля, свържете се с Вашия дилър на „Апис“ или ни се обадете на телефон 0888 26 88 30.

Повече за „Апис Време“ вижте тук.

 

За правната регламентация на извънредното положение вижте също и публикуваните в „Апис Време“ експресни анализи на основния Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (https://web.apis.bg/p.php?i=4331761), в сила от 13 март 2020 г., и на промените в него от 9 април (https://web.apis.bg/p.php?i=4331998) и от 24 април (https://web.apis.bg/p.php?i=4333190); анализите на измененията в Кодекса на труда от 24 март (https://web.apis.bg/p.php?i=4331998) и корекциите им от 9 април; на промените в Закона за държавния служител (https://web.apis.bg/p.php?i=4331091), на изричните промени в Кодекса за социално осигуряване (https://web.apis.bg/p.php?i=4332587), в сила от 13 март, както и на последвалите ги на 9 април промени в прилагането на КСО (https://web.apis.bg/p.php?i=4331969), и много други.

В „Апис Време“ вижте също коментарите на проф. д-р Валентина Попова „Съдебните производства по ГПК ...“ (https://web.apis.bg/p.php?i=4330652) и „Изпълнителните производства по ГПК съобразно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение“ (https://web.apis.bg/p.php?i=4330766), както и коментара на адв. Милен Райков, управляващ съдружник в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг България“ – „Данъчните задължения при извънредно положение“ (https://web.apis.bg/p.php?i=4332016).

ВАЖНО: За съдействие за достъп до правно-информационните системи Право, Практика, Време, Процедури, Финанси, Евро Право, Апис Регистър+ и другите продукти на АПИС, моля, свържете се с Вашия дилър на „Апис“ или ни се обадете на телефон 0888 26 88 30.

 

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.