Обнародван е Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето

14 май 2020

В днешния извънреден 44 брой на "Държавен вестник" от 14 май 2020 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето. За улеснение на потребителите тук публикуваме консолидирания текст на Закона за здравето, съдържащ всички изменения и допълнения на неговите разпоредби, като в изменените норми с червен цвят е обозначен брой 44 брой на ДВ от т.г. Актуалните версии на всички изменени нормативни актове ще бъдат достъпни с предстоящата актуализация на десктоп и уеб системите на АПИС.