Обнародван е Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето

14 май 2020

В днешния извънреден 44 брой на "Държавен вестник" от 14 май 2020 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето. За улеснение на потребителите тук публикуваме консолидирания текст на Закона за здравето, съдържащ всички изменения и допълнения на неговите разпоредби, като в изменените норми с червен цвят е обозначен брой 44 брой на ДВ от т.г. Актуалните версии на всички изменени нормативни актове ще бъдат достъпни с предстоящата актуализация на десктоп и уеб системите на АПИС.

Още новини

20 май 2020

Уебинар за интеграцията на фирмените бази данни на АПИС с платформата Salesforce Customer 360

Уебинарът „Customer 360: Съберете цялата информация за клиентите си на едно място“ ще се проведе на 27 май, сряда, от 15:00 ч.

18 май 2020

Анализ на законовите промени, преуреждащи извънредното положение в извънредна епидемична обстановка

В "Апис Време" са публикувани експресни анализи на промените в законодателството, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.).

08 май 2020

Първа финансова практика по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Определение на ВАС по въпроса има ли основание за спиране на предварителното изпълнение на наложена принудителна административна мярка за запечатване на търговски обект, с оглед на обявеното в страната извънредно положение