Апис ще съдейства за купуване на недвижими имоти в Гърция

18 февруари 2019

АПИС Европа АД, в партньорство с гръцка брокерска компания, оказва съдействие на български граждани при закупуването на недвижими имоти на територията на Гърция, по-специално Халкидики.

За целта на разположение е специализиран сайт www.home-ingreece.bg, който е и на български език.

Нашите представители могат да помогнат при работа с него.

Още новини

15 май 2019

По проекта SMEDATA бяха публикувани доклади относно проведените анкети за GDPR съответствие на малките и средни предприятия

„SMEDATA - Осигуряване на най-високо ниво на защита на неприкосновеността и личните данни чрез иновативни инструменти за МСП и гражданите” се координира от българската Комисия за защита на личните данни

14 май 2019

Държавите членки трябва да задължат работодателите да въведат система за измерване на продължителността на дневното работно време

Съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ №1/19 Люксембург, 14 май 2019 г. Решение по дело C 55/18

09 май 2019

Съдът на ЕС се произнесе по запитването на ОС – Благоевград относно неплащането на парични вноски в бюджета на етажната собственост

Какво е правното естество на задълженията, произтичащи от решение на общо събрание на собствениците на сграда в режим на етажна собственост - Решение по преюдициално запитване от България , дело C 25/18