АПИС разработва мобилно приложение по европейския проект SMEDATA, координиран от КЗЛД

04 януари 2019

„АПИС Европа” АД ще разработи мобилно приложение в рамките на международен проект по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Проектът „SMEDATA - Осигуряване на най-високо ниво на защита на неприкосновеността и личните данни чрез иновативни инструменти за МСП и гражданите” се координира от българската Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Бюджетът на проекта е 1 089 961,92 лева (557 288,68 евро), а изпълнението му е от декември 2018 г. до ноември 2020 г.

Проектните дейности се осъществяват в партньорство с още пет организации от България и Италия – Съюза на юристите в България, Ърнст и Янг България, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, Италианския надзорен орган и университета “Roma Tre”.

Целта на проекта е да предостави на малките и средни предприятия практически инструментариум – база данни с практика и мобилно приложение, които да подпомогнат бизнеса в работата по осигуряване на съответствие с правилата на Общия регламент относно защитата на данните. Проектната работа ще бъде съпътствана и от обучителни семинари, а задача на „АПИС Европа“ АД е създаване на мобилното приложение.

Повече информация за целите на проекта и планираните дейности е публикувана на сайта на проекта на адрес: http://smedata.eu/index.php/bg/.