АПИС улеснява търсенето на съдебна практика

02 януари 2019

С нова функционалност се улеснява търсенето и намирането на релевантна съдебна практика в базата данни на АПИС. В текстовете на нормативните актове, под всеки член, по който има произнасяне на съда, вече е наличен линк Анотирана съдебна практика. С клик на връзката, потребителят достъпва списък на съдебните актове, които са анотирани и са подредени спрямо йерархията на съдилищата. Това позволява лесно и бързо да се достигне до релевантна съдебна практика по конкретна разпоредба от нормативен акт. Всички решения на ВКС са резюмирани, като тълкувателните решения са изнесени най-отгоре в списъка, което дава възможност тълкувателната практика да бъде достигана с приоритет.

Формата Свързана съдебна практика е актуализирана. Посочването на нормативен акт вече се осъществява като потребителят може да изпише абревиатурата му в поле за търсене. Получаването на резултат е много по-бързо.