Международна конференция по прилагането на GDPR (Проект SMEDATA) – регистрация за участие

20 ноември 2019

На 29 ноември 2019 г., от 9.00 ч., в Големия салон на Съюза на юристите в България (СЮБ) на ул. „Пиротска“ № 7 в гр. София, ще се проведе международна конференция на тема: „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR“. Събитието се организира в рамките на Проекта SMEDATA, по който си партнират Комисията за защита на личните данни, АПИС Европа, СЮБ, адвокатско дружество „Ърнст и Янг България“, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, италианският надзорен орган и Римският университет „Рома Тре“.

Сред лекторите ще бъдат Венцислав Караджов - председател на Комисията за защита на личните данни на Република България, и Луиджи Монтуори - ръководител на службата “ЕС и международни въпроси” на Италианския надзорен орган за защита на данните.

Изложения ще направят доц. д-р Антон Герунов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, адвокат Ирина Янева от „Ърнст и Янг България“, както и представители на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската стопанска камара.

В рамките на форума ще се обсъдят различни технологични и управленски решения за подпомагане на МСП при осигуряването на съответствие с GDPR. Изпълнителният директор на АПИС Европа Христо Константинов ще презентира иновативното мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“.

Европейската асоциация на жените юристи ще бъде представена от генералния си секретар – Дейс Лутерс-Тюмел. Д-р Албена Куюмджиева – програмен ръководител в сектор "Изследователска етика и интегритет", Генерална дирекция "Изследвания и иновации" на Европейската комисия, ще говори за правните и етичните аспекти при обработването на лични данни.

Кратки биографични бележки за лекторите може да прочетете тук.

Предвиден е симултанен превод и директно излъчване чрез цифрова телевизия, достъпът до която ще се осъществи в деня и часа на събитието чрез сайта на проекта https://smedata.eu, сайта на КЗЛД https://www.cpdp.bg и сайта на АПИС Европа https://apis.bg.

Каним всички представители на малки и средни предприятия и по-специално техните юрисконсулти и правни експерти, които се интересуват от тази актуална тема, да присъстват на конференцията. Можете да се запознаете с предварителната програма на събитието тук.

С цел по-добра организация, желаещите да присъстват в зала, както и тези, които ще предпочетат да проследят дистанционно събитието, трябва да се регистрират предварително на адрес: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=275&dcode=998. Поради ограничения брой на местата в залата, от всяко предприятие или организация е допустимо да се регистрират най-много 2 представители, като останалите могат да се регистрират за проследяване на събитието онлайн. 

 

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.