АПИС ще бъде гост на Общото събрание на Софийска адвокатска колегия

18 януари 2019

На 26 Януари представители на АПИС ще присъстват на Общото събрание на Софийска адвокатска колегия, където ще представят новостите в продуктите GDPR Наръчник и АПИС Кантора, както и акценти в другите продукти, в услуга на адвокатите.

Във връзка с големия интерес към двата продукта, през Февруари предстои организирането на безплатни обучителни курсове, които да подпомогнат потребителите в работата с двата продукта. 

Ако желаете да се регистрирате за безплатните ни обучения, можете да се свържете с нас и на следните телефони: 02/ 980 48 27, 988 35 41 или да потвърдите участие на мейл office@apis.bg.

Още новини

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват