Консултанти по GDPR

Бойчо Георгиев

Ръководител

 

Бойчо Георгиев е завършил „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, адвокат вписан в регистъра на „Софийска адвокатска колегия“, ръководител на екипа, разработил „GDPR Наръчник“.

тел.: +35929708931

имейл: bgeorgiev@apis.bg

Васил Василев

Консултант

 

Васил Василев е завършил „Корпоративни финанси“ в Нов български университет, с допълнителна специализация „Право“, част от екипа, разработил „GDPR НАРЪЧНИК“, ДЛЗД на „АПИС ЕВРОПА“ АД.

тел.: +35929708922

имейл: v.vasilev@apis.bg

Емела Джамбазова

Консултант

 

Емела Джамбазова е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, адвокат вписан в регистъра на „Софийска адвокатска колегия“, част от екипа, разработил „GDPR НАРЪЧНИК“.

тел.: +35929708935

имейл: inter@apis.bg

 

Захари Янков

Консултант

 

Захари Янков е завършил „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и магистратура по „Права на човека и демокрация“ в Университета в Болоня и Университета в Сараево.

тел.:  +35929708932

имейл: iankov@apis.bg

Христина Богиа

Консултант

 

Христина Богиа е завършила „Право“ в Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“, докторант е в научна специалност „Наказателен процес“, област на изследване – принципът на публичност в информационното общество.

тел: +35929708936

имейл: bogia@apis.bg

Мария Генинска

Консултант

 

Мария Генинска е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, адвокат вписан в регистъра на „Софийска адвокатска колегия“.

тел.:  +35929708934

имейл: m.vitanova@apis.bg

 

 

 

Ванина Лилова

Консултант

 

Ванина Лилова е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, адвокат вписан в регистъра на „Софийска адвокатска колегия“.

тел.: +35929708935

имейл: vanina@apis.bg