Цени

Валидна от 01.09.2016 г.

Цените са за срок от 12 месеца от датата на инсталацията или предоставянето на потрeбителско име и парола за достъп до системите

Калкулатор на цените и онлайн поръчка

 

Наименование на продукта Перио
дичност
Цена
лв.
ДДС
лв.
Общо
лв.

АПИС ПРАВО - пълнотекстова информационна система на законодателството

Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 384,00 76,80 460,80
Месечна актуализация  12 236,00 47,20 283,20
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 96.00 19.20 115.20
- до 5 работни места 1 128,00 25,60 153,60
- до 10 работни места 1 230,00 46,00 276,00
- до 15 работни места 1 334,00 66,80 400,80
- до 20 работни места 1 438,00 87,60 525,60
- до 25 работни места 1 538,00 107,60 645,60
над 25 работни места   по договаряне
 
АПИС ПРАВО Mobile - достъп от мобилен телефон /за един лиценз        
За клиенти на десктоп версия на АПИС ПРАВО с актуализация след всеки брой на ДВ   38.00 7.60 45.60
За клиенти на десктоп версия на АПИС ПРАВО с месечна актуализация   28.00 5.60 33.60
 
АПИС ПРАВО WEB - Интернет версия /за един лиценз    384,00 76,80 460,80
 

GDPR Info - актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни

Aктуализация след всеки брой на ДВ (20% отстъпка) 104 300,00 60,00 360,00
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 75.00 15.00 90.00
- до 5 работни места 1 99,00 19,80 118,80
- до 10 работни места 1 180,00 36,00 216,00
- до 15 работни места 1 261,00 52,20 313,20
- до 20 работни места 1 345,00 69,00 414,00
- до 25 работни места 1 420,00 84,00 504,00
 
GDPR Инфо WEB - Интернет версия /за един лиценз (20% отстъпка)    300,00 60,00 360,00
 

GDPR Асистент - електронен дневник, регистри, наръчници и примерни документи за въвеждане на изискванията и водене на отчетност съгласно GDPR

 
GDPR Асистент - Интернет версия /за един лиценз (20% отстъпка)    390,00 78,00 468,00
 

ЕВРО ПРАВО - информационна система за европейското законодателство

Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 354,00 70,80 424,80
Месечна актуализация 12 217,00 43,40 260,40
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 88.00 17.60 105.60
- до 5 работни места 1 118,00 23,60 141,60
- до 10 работни места 1 212,00 42,40 254,40
- до 15 работни места 1 308,00 61,60 369,60
- до 20 работни места 1 404,00 80,80 484,80
- до 25 работни места 1 496,00 99,20 595,20
над 25 работни места   по договаряне
 
ЕВРО ПРАВО WEB - Интернет версия /за един лиценз    354,00 70,80 424,80
 

EUROCASES - съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз

 
EUROCASES - Интернет версия        
- 1 лиценз 665,00 133,00 798,00
- 3 лиценза 1134,00 226,80 1360,80
- 10 лиценза 2347,00 469,40 2816,40
над 10 лиценза   по договаряне
 
 
EUROCASES - Интернет версия (при закупени поне 2 други продукта на АПИС със съответния брой лицензи)        
- 1 лиценз 499,00 99,80 598,80
- 3 лиценза 849,00 169,80 1018,80
- 10 лиценза 1760,00 352,00 2112,00
над 10 лиценза   по договаряне
 

TAX & Financial Standards - финансова практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз

 
TAX & Financial Standards - Интернет версия        
- 1 лиценз 469,00 93,80 562,80
- 3 лиценза 821,00 164,20 985,20
- 10 лиценза 1917,00 383,40 2300,40
над 10 лиценза   по договаряне
 
 
TAX & Financial Standards - Интернет версия (при закупени поне 2 други продукта на АПИС със съответния брой лицензи)        
- 1 лиценз 349,00 69,80 418,80
- 3 лиценза 616,00 123,20 739,20
- 10 лиценза 1438,00 287,60 1725,60
над 10 лиценза   по договаряне
 

АПИС СОФИТА - информационна система на българското законодателство на английски език

Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 1165,00 233,00 1398,00
Aктуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване с АПИС ПРАВО 104 990,00 198,00 1188,00
Месечна актуализация 12 715,00 143,00 858,00
Месечна актуализация при съвместно ползване с  АПИС ПРАВО 12 609,00 121,80 730,80
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 288.00 57.60 345.60
- до 5 работни места 1 388,00 77,60 465,60
- до 10 работни места 1 699,00 139,80 838,80
- до 15 работни места 1 1014,00 202,80 1216,80
- до 20 работни места 1 1328,00 265,60 1593,60
- до 25 работни места 1 1631,00 326,20 1957,20
над 25 работни места   по договаряне
 
АПИС СОФИТА WEB - Интернет версия /за един лиценз   1165,00 233,00 1398,00
АПИС СОФИТА WEB - Интернет версия при съвместно ползване с АПИС ПРАВО WEB /за един лиценз   990,00 198,00 1188,00
 

АПИС ПРАКТИКА - съдебна практика и исков процес /съвместно ползване с АПИС ПРАВО/

Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 289,00 57,80 346,80
Месечна актуализация 12 178,00 35,60 213,60
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 74.00 14.80 88.80
- до 5 работни места 1 96,00 19,20 115,20
- до 10 работни места 1 173,00 34,60 207,60
- до 15 работни места 1 252,00 50,40 302,40
- до 20 работни места 1 329,00 65,80 394,80
- до 25 работни места 1 405,00 81,00 486,00
над 25 работни места   по договаряне
 
АПИС ПРАКТИКА WEB - Интернет версия /за един лиценз   289,00 57,80 346,80
 

АПИС ПРОЦЕДУРИ - информационна система за извършване на административни услуги, правни действия, сделки и договори

Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 373,00 74,60 447,60
Aктуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване с АПИС ПРАВО 104 321,00 64,20 385,20
Месечна актуализация 12 238,00 47,60 285,60
Месечна актуализация при съвместно ползване с  АПИС ПРАВО 12 205,00 41,00 246,00
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 94.00 18.80 112.80
- до 5 работни места 1 128,00 25,60 153,60
- до 10 работни места 1 224,00 44,80 268,80
- до 15 работни места 1 324,00 64,80 388,80
- до 20 работни места 1 424,00 84,80 508,80
- до 25 работни места 1 522,00 104,40 626,40
над 25 работни места   по договаряне
 
АПИС ПРОЦЕДУРИ WEB - Интернет версия /за един лиценз   373,00 74,60 447,60
АПИС ПРОЦЕДУРИ WEB - Интернет версия при съвместно ползване с АПИС ПРАВО WEB /за един лиценз   321,00 64,20 385,20
 

АПИС ФИНАНСИ - информационна система за икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми

Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 294,00 58,80 352,80
Aктуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване с ЕВРО ФИНАНСИ 104 274,00 54,80 328,80
Месечна актуализация 12 195,00 39,00 234,00
Месечна актуализация при съвместно ползване с ЕВРО ФИНАНСИ 12 180,00 36,00 216,00
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 74.00 14.80 88.80
- до 5 работни места 1 98,00 19,60 117,60
- до 10 работни места 1 176,00 35,20 211,20
- до 15 работни места 1 256,00 51,20 307,20
- до 20 работни места 1 334,00 66,80 400,80
- до 25 работни места 1 412,00 82,40 494,40
над 25 работни места   по договаряне
 
АПИС ФИНАНСИ WEB - Интернет версия /за един лиценз   294,00 58,80 352,80
АПИС ФИНАНСИ WEB - Интернет версия при съвместно ползване с ЕВРО ФИНАНСИ WEB /за един лиценз   274,00 54,80 328,80
 

АПИС ЕВРО ФИНАНСИ - информационна система за икономиката и финансите в Европейската общност

Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 298,00 59,60 357,60
Aктуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване със АПИС ФИНАНСИ 104 254,00 50,80 304,80
Месечна актуализация 12 194,00 38,80 232,80
Месечна актуализация при съвместно ползване с АПИС ФИНАНСИ 12 165,00 33,00 198,00
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 75.00 15.00 90.00
- до 5 работни места 1 99,00 19,80 118,80
- до 10 работни места 1 179,00 35,80 214,80
- до 15 работни места 1 259,00 51,80 310,80
- до 20 работни места 1 339,00 67,80 406,80
- до 25 работни места 1 419,00 83,80 502,80
над 25 работни места   по договаряне
 
АПИС ЕВРО ФИНАНСИ WEB - Интернет версия /за един лиценз   298,00 59,60 357,60
АПИС ЕВРО ФИНАНСИ WEB - Интернет версия при съвместно ползване с АПИС ФИНАНСИ WEB /за един лиценз   254,00 50,80 304,80
 

АПИС РЕГИСТЪР плюс - информационна система за лицата и фирмите

Ежедневна актуализация 104 770,00 154,00 924,00
Месечна актуализация 12 515,00 103,00 618,00
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 194.00 38.80 232.80
- до 5 работни места 1 258.00 51.60 309.60
- до 10 работни места 1 464.00 92.80 556.80
- до 15 работни места 1 668.00 133.60 801.60
- до 20 работни места 1 878.00 175.60 1053.60
- до 25 работни места 1 1078.00 215.60 1293.60
над 25 работни места   по договаряне
 
АПИС РЕГИСТЪР Mobile - достъп от мобилен телефон /за един лиценз        
За клиенти на десктоп версия на АПИС РЕГИСТЪР плюс с ежедневна актуализация   48.00 9.60 57.60
За клиенти на десктоп версия на АПИС РЕГИСТЪР плюс с месечна актуализация   38.00 7.60 45.60
 
АПИС РЕГИСТЪР плюс WEB - Интернет версия /за един лиценз   770,00 154,00 924,00
Извадки с фирмена информация за маркетингови цели   по договаряне
 

МОДУЛ ЗА ИМПОРТ НА КЛИЕНТСКИ СПИСЪЦИ /съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс/

Актуализация след всякo обновяване на АПИС РЕГИСТЪР плюс   299,00 59,80 358,80
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 76.00 15.20 91.20
- до 5 работни места 1 99.00 19.80 118.80
- до 10 работни места 1 179.00 35.80 214.80
- до 15 работни места 1 259.00 51.80 310.80
- до 20 работни места 1 339.00 67.80 406.80
- до 25 работни места 1 419.00 83.80 502.80
над 25 работни места   по договаряне
 
МОДУЛ ЗА ИМПОРТ НА КЛИЕНТСКИ СПИСЪЦИ /съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс WEB - Интернет версия за един лиценз   299.00 59.80 358.80
 

МОДУЛ АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ /съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс WEB / 

 
МОДУЛ АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ /съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс WEB - Интернет версия за един лиценз   690.00 138.00 828.00
 

АПИС РЕГИСТЪР – ФИРМЕН АНАЛИЗ - Информационна система за анализ и сравнение на фирми по финансови показатели от годишните финансови отчети

Ежедневна актуализация   690.00 138.00 828.00
Ежедневна актуализация при съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс   420.00 84.00 504,00
Месечна актуализация при съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс 12 275.00 55.00 330.00
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 170.00 34.00 204.00
- до 5 работни места 1 230.00 46.00 276.00
- до 10 работни места 1 410.00 82.00 492.00
- до 15 работни места 1 600.00 120.00 720.00
- до 20 работни места 1 780.00 156.00 936.00
- до 25 работни места 1 960.00 192.00 1152.00
над 25 работни места   по договаряне
 

АПИС ВРЕМЕ - информационна система за експертни анализи на промените в законодателството, коментари, срокове

Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 299,00 59,80 358,80
Месечна актуализация 12 173,00 34,60 207,60
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 76.00 15.20 91.20
- до 5 работни места 1 103,00 20,60 123,60
- до 10 работни места 1 179,00 35,80 214,80
- до 15 работни места 1 259,00 51,80 310,80
- до 20 работни места 1 339,00 67,80 406,80
- до 25 работни места 1 419,00 83,80 502,80
над 25 работни места   по договаряне
 
АПИС ВРЕМЕ WEB - Интернет версия /за един лиценз    299,00 59,80 358,80
 

АПИС ГЛОБУС - информационна система за правния режим на чужденците и чуждестранните инвестиции в България

Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 299,00 59,80 358,80
Месечна актуализация 12 189,00 37,80 226,80
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 76.00 15.20 91.20
- до 5 работни места 1 99,00 19,80 118,80
- до 10 работни места 1 179,00 35,80 214,80
- до 15 работни места 1 259,00 51,80 310,80
- до 20 работни места 1 339,00 67,80 406,80
- до 25 работни места 1 419,00 83,80 502,80
над 25 работни места   по договаряне
 
АПИС ГЛОБУС WEB - Интернет версия /за един лиценз   299,00 59,80 358,80
 

АПИС КОНСТРУКЦИИ  (съвместно ползване с АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА) - информационна система за анализ и решаване на правни казуси

Aктуализация след всеки брой на ДВ   160.00 32.00 192.00
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 40.00 8.00 48.00
- до 5 работни места 1 53.00 10.60 63.60
- до 10 работни места 1 96.00 19.20 115.20
- до 15 работни места 1 139.00 27.80 166.80
- до 20 работни места 1 182.00 36.40 218.40
- до 25 работни места 1 224.00 44.80 268.80
над 25 работни места   по договаряне

КОНСТРУКЦИИ на АПИС-ДИГЕСТА (съвместно ползване с АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА) - информационна система за анализ и решаване на правни казуси

Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 333,00 66,60 399,60
Месечна актуализация със CD 12 199,00 39,80 238,80
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 86.00 17.20 103.20
- до 5 работни места 1 111,00 22,20 133,20
- до 10 работни места 1 200,00 40,00 240,00
- до 15 работни места 1 289,00 57,80 346,80
- до 20 работни места 1 379,00 75,80 454,00
- до 25 работни места 1 466,00 93,20 559,20
над 25 работни места   по договаряне
 

АПИС ЕВРО ПАКЕТ – ЕВРО ПРАВО и ЕВРО ФИНАНСИ

Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 580,00 116,00 696,00
Месечна актуализация 12 365,00 73,00 438,00
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 148.00 29.60 177.60
- до 5 работни места 1 193,00 38,60 231,60
- до 10 работни места 1 348,00 69,60 417,60
- до 15 работни места 1 508,00 101,60 609,60
- до 20 работни места 1 664,00 132,80 796,80
- до 25 работни места 1 812,00 162,40 974,40
над 25 работни места   по договаряне
 
АПИС ЕВРО ПАКЕТ WEB – ЕВРО ПРАВО и ЕВРО ФИНАНСИ – Интернет версия /за един лиценз   580,00 116,00 696,00
 

АПИС КАНТОРА - деловодна система за адвокати и юрисконсулти

Право на ползване, инсталация, обучение, поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа за срок от 12 месеца   370,00 74,00 444,00
Право на ползване, инсталация, обучение, поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа /при съвместно ползване с АПИС ВРЕМЕ/ за срок от 12 месеца    333,00 66,60 399,60
Доплащане за всеки допълнителен потребител 1 50,00 10,00 60,00
Поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа за срок от 12 месеца   240,00 48,00 288,00
Доплащане за едногодишен абонамент за поддръжка и актуализация за всеки допълнителен потребител   30,00 6,00 36,00
 

МОДЕЛ на данъчна спогодба и РЪКОВОДСТВО по трансферно ценообразуване на ОИСР 2010

Абонамент за разширена функционалност и интеграция на Модела с продуктите на АПИС за срок от 12 месеца 1 49,00 9,80 58,80
Абонамент за разширена функционалност и интеграция на Ръководството с продуктите на АПИС за срок от 12 месеца 1 49,00 9,80 58,80
Абонамент за разширена функционалност и интеграция на комплекта с продуктите на АПИС за срок от 12 месеца 1 89,00 17,80 106,80
 
 
 
Системна помощ от дистрибутор на място (инсталиране, преинсталиране, актуализиране и др.) 1 19,00 3,80 22,80
 
Доплащане за получаване на месечна актуализация на CD (независимо от броя закупени продукти) 1 30,00 6,00 36,00
 
Актуализация се извършва с актуализиращо приложение през Internet.