Готови ли сте за GDPR?

GDPR НАРЪЧНИК е нов продукт на АПИС, създаден да улесни значително потребителите във връзка с прилагането на разпоредбите на новия европейски Общ регламент за защита на данните (GDPR). Разпоредбите му влизат в сила от 25.05.2018 г. за всички страни-членки на ЕС.

GDPR Наръчник е интегрирано софтуерно решение на АПИС, което предлага два самостоятелни модула - GDPR Инфо и GDPR Асистент. Те осигуряват лесен достъп до новите нормативни изисквания и помагат на потребителите да създадат собствена политика по защита на личните данни, както и да водят документация и отчетност според правната уредба на Регламент (ЕС) 2016/679.

Повече информация за новия продукт можете да прочетете: тук.

Ценовото предложение за новата услуга можете да видите тук.


Решение на Съда на ЕС: Държавите членки обезщетяват за вредите от несвоевременно транспониране на директива

АПИС има удоволствието да Ви информира за възможността да посетите безплатно продуктите АПИС Право, АПИС Евро пакет и АПИС Финанси като обявява ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ.

Ще се запознаете с:

РЕШЕНИЕТО НА СЪДА НА ЕС от 24 януари 2018 г.: Обезщетение за вредите, претърпени поради липсата на адекватно и своевременно транспониране на директива. Правото на Европейския съюз задължава държавите членки да поправят вредите, които са причинили на частноправните субекти поради липсата на транспониране на директива, доколкото са изпълнени три условия... Дори когато не са налице специални национални разпоредби за транспониране на дадена директива, националният съд трябва да тълкува националното право, доколкото е възможно, в светлината на текста и целите на съответната директива, за да се постигне предвиденият от нея резултат. (C‑164/13, EU:C:2014:2455, т. 52).

В ЕВРО ФИНАНСИ Решението ще намерите в:

- Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища).

- Как се прилага икономическото законодателство при нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване - в „Нови данъчни и осигурителни казуси“ (ежемесечна актуализация).

За безплатен достъп до продуктите е необходимо да се регистрирате тук или да се обадите на тел.: 02/923 98 00, 988 35 41, 980 48 27.

ПРОДУКТИ

GDPR Инфо
Апис Право
Евро Право
EuroCases
Tax & Financial Standards
Апис – Софита
Апис Кантора
Апис Практика
Апис Процедури
Апис Финанси
Евро Финанси
Апис Време
Апис Глобус
Апис Регистър+
Апис Регистър Фирмен анализ
Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото
Ръководство по трансферно ценообразуване
Конструкции на "Апис – Дигеста" ООД

         

  

  

Посетете нашия блог:

Апис Блог


  

  

 

 

Апис е Златен партньор на Майкрософт

Майкрософт

  

 

Политика по качеството

Апис-Христович ЕООД и Апис Европа АД са сертифицирани по стандарта ISO 9001:2015.

 

НОВИНИ

Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане на новия Закон за счетоводството
Семинар на тема...

Още

Над 100 юристи и ИТ специалисти взеха участие в международния експертен семинар по проекта ECLI-BG

Още

Обучения в София и областните градове относно електронната търговия

Още

БЕЗПЛАТНА ДОБАВКА НА АПИС УЛЕСНЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Още

Всички новини

 

УСЛУГИ

SMS дoстъп до Апис Уеб
Месечен дoстъп до Апис Уеб
Годишни финансови отчети

ДИЛЪРИ

София, Пловдив, Варна
и още 36 града ...

КОНТАКТИ

"АПИС Европа" АД
Представляващ: Васил Христович
Адрес: ул."Постоянство" 67Б
София 1111, България
Teл.: (+359 2) 923 98 70
Факс: (+359 2) 970 89 22
E-mail: office@apis.bg

"АПИС - Христович"  ЕООД
Управител: Васил Христович
Адрес: ул."Гр. Игнатиев" №7А ет.5
София 1000, България
Teл.: (+359 2) 923 98 00
Факс: (+359 2) 923 98 98
E-mail: office@apis.bg

Поддръжка клиенти (национален номер): 0700 44 944

 

Skype: