2018-07-06 - Кръглата маса в СЮБ обсъди предложения за промени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
2018-06-22 - Кръгла маса за обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
2018-06-21 - Апис продължава безплатните обучителни курсове, на които ще бъде представен новият продукт GDPR НАРЪЧНИК
2018-05-30 - Квалификационно-консултантски семинар на тема: “Изводи и поуки от приключване на 2017 г., които да ни предпазят от неволни грешки, пропуски и санкции в бъдещата ни работа”
2018-05-16 - Успешно проведени семинари във връзка с Регламента за защита на личните данни
2018-05-08 - Кръгла маса за обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
2018-04-27 - Семинар Подготовката на счетоводните, финансовите и ТРЗ отделите във връзка с новата правна уредба на защитата на личните данни
2018-04-12 - Семинар Информационните технологии и новата правна уредба на защитата на личните данни
2018-03-26 - International conference of ECLI-BG project
2018-03-02 - Представяне на новия продукт "GDPR Наръчник", улесняващ работата по прилагането на Регламент № 2016/679
2017-11-07 - Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане на новия Закон за счетоводството
2017-10-10 - АПИС стартира проект за въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в българските съдебни актове
2017-10-09 - More than 100 lawyers and IT specialists participated in the ECLI-BG international expert workshop
2017-10-03 - Актуални проблеми по прилагането на Закона за устройство на територията
2017-09-27 - An international expert workshop on the ECLI-BG project will be held in Sofia
2017-08-15 - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ за продуктите АПИС Финанси, Евро Финанси и АПИС Право
2017-06-22 - Обучения в София и областните градове относно електронната търговия
2017-06-20 - Проект за въвеждане на ECLI в България
2017-06-13 - Eкспо за личните финанси под надслов „Овладей финансите“
2017-05-29 - Семинар на тема: "ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"
2017-05-19 - АПИС Академия - безплатен обучителен курс за най-новият модул на АПИС - "Акционерен капитал"
2017-05-11 - LINK DETECTOR - нов свободен достъп до правни и регистрови системи на АПИС
2017-05-10 - Форум "Финансиране на бизнеса"
2017-04-30 - Първи семинар от поредицата безплатни обучения в областта на правото за неюристи
2017-03-27 - LINK DETECTOR и свободен достъп до правни и регистрови системи на АПИС

Next page >>