Обучение и консултации по GDPR

ОБУЧЕНИЕ ПО GDPR С ПРОДУКТИТЕ НА АПИС

АПИС предлага обучение, което да Ви подпомогне да отговорите на основните изисквания на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) и да придобиете практически умения за работа със софтуерното приложение „GDPR Асистент“.

Обученията се провеждат в две основни форми – Учебни курсове и Обучение в офиса на клиента.

Занятията се извършва в малки групи, или индивидуално за клиента с цел да се постигне дълбочина на обучението, конкретни практически умения за работа, както и отговор на въпросите възникнали в конкретната организация.

За повече подробности вижте тук.

ЕКСПЕРТНИ УСЛУГИ ПО GDPR

АПИС предлага експертни услуги, включващи индивидуално обучение и консултантска помощ за персонализиране на документацията и водене на отчетността съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), както и експертна помощ по внедряване на GDPR във Вашата организация.

Експертните услуги са обособени в три пакета с различен обхват на извършваните дейности съобразно големината на организацията и вида на консултациите, от които се нуждаете.

За повече подробности вижте тук.