EuroCases

Съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз

 EuroCases EuroCases e уеб базирана многоезична правно-информационна услуга, предоставяща достъп до съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз. Достъпа до демо-версията на системата се извършва през интернет браузер на адрес http://eurocases.eu. За достъп до данните приложението изисква потребителско име и парола.

Съдържание на системата EuroCases

  • Нормативните актове на Европейския съюз: Договори; Международни споразумения; Законодателство – регламенти, директиви, решения, други актове (на 4 езика – английски, немски, френски и български)
  • Съдебна практика на Европейския съюз: решения, определения, становища и други актове на Съда на ЕС, на Общия съд и на Съда на публичната служба (на 4 езика – английски, немски, френски и български)
  • Национална съдебна практика, свързана с прилагането на правото на ЕС (на съответния национален език, но с резюме и ключови думи на английски и/или френски и/или немски език за по-важните съдебни актове). В най-големи обеми е застъпена съдебната практика на следните държави-членки на ЕС: Австрия, България, Германия, Италия, Обединено кралство и Франция.
  • Практика на Европейския съд за правата на човека в Страсбург (на френски и английски език – предстои да се въведе до края на 2015 г.)

Предимства на системата EuroCases

EuroCases е единствената по рода си правно-информационна система, предоставяща достъп до над 1 500 000 национални съдебни акта, свързани с прилагането на европейските норми във всички области на Правото на ЕС. Основните предимства на услугата EuroCases са:

  • Свързване на различните информационни източници – европейски и национални – в удобен за потребителя формат и осигуряване на бърз и лесен достъп до данните
  • Систематизация на богатата колекция от съдебни актове, постановени от на различни юрисдикции на различни езици в обща класификация, което помага на потребителя да преодолее ефективно езиковата бариера и да намери нужните му съдебни решения в дадена тематична област, свързани с прилагането на конкретен регламент или директива
  • Наличие на препратки “от” и “към” документите без оглед националността на съда и възможност за търсене на релевантната съдебна практика чрез системата от изградени връзки между всички решения, цитиращи едни и същи европейски правни норми.

Благодарение на своето уникално съдържание и функционални възможности EuroCases е незаменим помощник на всички юристи в Европа, които прилагат нормите на Правото на ЕС в своята ежедневна професионална дейност.