Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. май 2018 г.

АРХИВ  


Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Генералният адвокат Saugmandsgaard Oe предлага на Съда да постанови, че дори престъпленията, които не са особено тежки, могат да оправдаят достъпа до базовите електронни съобщителни метаданни, стига този достъп да не накърнява сериозно личния живот