Новина

2018-04-12 - Семинар Информационните технологии и новата правна уредба на защитата на личните данни

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и “АПИС Европа” АД, със съдействието на БАИТ, Ви канят да вземете участие в Националния семинар „Информационните технологии и новата правна уредба на защитата на личните данни“, който ще се проведе на 18.04.2018 г. от 10.00 ч. в залата на СЮБ на адрес: гр. София, ул. “Пиротска” № 7.

Основният акцент в работата на семинара ще бъде поставен върху технологичните подходи и мерки за гарантиране на защитата на личните данни при тяхното обработване и съхранение. Представители на фирми и организации, предоставящи информационни, технологични и организационни решения, подпомагащи подготовката и последващата текуща дейност на предприятията и държавните организации, свързана с изпълнението на изискванията на Общия регламент за защита на данните.

Специални гост-лектори са: 

  • Съдия Любка Петрова, заместник-председател на Административен съд София-град, която ще запознае участниците с практиката на съда в областта на защитата на личните данни, която ще запази своето значение и след датата, от която ще започне да се прилага Регламентът, както и с някои особености на новата правна рамка;
  • Пламен Ангелов, директор на дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение” в Комисията за защита на личните данни.

Семинарът е без такса за участие. Ако проявявате интерес, моля да се регистрирате тук или да се обадите на следните телефони: 02/988 35 41, 980 48 27.

От една организация могат да се регистрират максимум двама участника.

АПИС осигурява алтернативна възможност за проследяване на семинара в реално време в Интернет на адрес http://tv.apis.bg.

Допълнителна информация можете намерите в прикачената програма.

Пълен запис можете да гледате тук.

Презентации, любезно предоставени ни от лекторите на семинара, вижте тук.

Всички новини