Новина

2017-05-29 - Семинар на тема: "ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

се проведе на 21.06.2017 г. от 13.00 ч. в сградата на Съюза на юристите в България, гр. София, ул. "Пиротска" № 7.

Организатори на форума са: Съюзът на юристите в България и "Апис Европа" АД.

ЛЕКТОРИ:

  • Елена ДИМОВА, експерт по ЗОП
  • Александър АЛЕКСАНДРОВ, експерт по ЗОП

Основните опорни точки на дискусията са:

  • Подготовка на процедурите
  • Изисквания към кандидатите и участниците
  • Провеждане и приключване на процедурите – практически аспекти
  • Производство по обжалване – съществени моменти от процедурата по обжалване

Ще бъдат представени и новостите в съдържанието и функциите на правните продукти на АПИС, създадени за да улеснят Вашата работа и да Ви подпомогнат при взимането на обосновани решения по различни казуси.

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате: тук или да се обадите на телефони: 02/988 35 41 и 02/980 48 27.

Програмата можете да видите тук.  

 

Презентация от проведения семинар можете да видите тук.  

Запис на семинара можете да гледате тук.

Всички новини