Новина

2017-01-30 - Писмо до членовете на САК

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА  СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че „АПИС Европа" АД поднови абонамента за право на ползване на правно-информационните системи „АПИС" за членовете на Софийската адвокатска колегия. Срокът на абонамента е 12 месеца.

Съгласно договора между САК и АПИС, всеки редовно вписан адвокат в Софийската адвокатска колегия има право на достъп за безплатно ползване в интернет на онлайн (уеб) версията на продуктите АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА. Тези, които са имали достъп до тях досега, могат да продължат да ги ползват със същото потребителско име и парола, а новорегистрираните адвокати трябва да изпратят адвокатския си номер и трите си имена на email: office@apis.bg, за да получат акаунт за достъп.
До 12 февруари към акаунтите на адвокатите от САК е осигурен свободен достъп и до системата Евро Право. При проявен интерес, след тази дата всеки може да закупи продукта с отстъпка от 20% от редовната му цена.

Също така Апис предоставя новия софтуерен инструмент Link Detector за безплатно ползване от всеки член на САК. Link Detector е разширение/добавка към интернет браузърите и текстовия редактор MS Word. Указания за това как се инсталира и как се ползват улесненията на новата функционалност можете да видите в инструкцията към приложението в сайта на АПИС /bg/link-detector.html .

Всички останали уеб продукти на АПИС, както и всички настолни (десктоп) версии на продуктите, членовете на САК могат да закупят с отстъпка 20% от цената за един акаунт (едно работно място).

Условията, касаещи потребителите, са публикувани на уеб страниците на САК и на АПИС. При ползването на продуктите АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА в отношенията между АПИС, от една страна и членовете на САК, от друга страна, се прилагат също така и Общите условия за ползване на информационните системи АПИС, публикувани на http://www.apis.bg/bg/about-us/terms-and-conditions.html

Пожелаваме на всички успешна работа с информационните системи „Апис".

Всички новини