Новина

2010-11-18 - Кръгла маса на 3 декември 2010 г. - Дискусия по Проекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

Съюзът на юристите в България, със съдействието на АПИС България, организират:

Кръгла маса на тема: „Предстоящите промени в уредбата на търговската регистрация в светлината на Проекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър".

Дискусията ще се проведе на 3 декември 2010 г. от 13,30 ч. в голямата зала на Съюза на юристите в България на ул. „Пиротска" № 7.

ТЕМИ:

  • Проблемите на регистърното производство и сроковете за пререгистрация, прекратяване и ликвидация на търговците.
  • Публичният достъп до Търговския регистър и защитата на личните данни.

Коментари, становища и въпроси по темите в писмен вид ще се събират до 26 ноември на електронен адрес: library@sub.bg или roundtable@apis.bg, и своевременно ще бъдат изпращани  на представител на работната група по промените в Закона за търговския регистър.

Форумът можете да проследите и по tv.apis.bg в реално време.

Вижте Програмата тук.

За регистриране за участие:

Тел.: 02/988 35 41, 980 48 27

Апис България - технически организатор на мероприятието

Всички новини