Новини и събития

2017-11-07 - Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане на новия Закон за счетоводството

Форумът ще се проведе на 07.12.2017 г. от 12.30 ч. в сградата на Съюза на юристите в България, гр. София, ул. "Пиротска" № 7.

Организатори са: Съюзът на юристите в България и "Апис Европа" АД.

Теми:

  • Прилагане на новия Закон за счетоводството при годишния финансов отчет за 2017 г.
  • Промени в счетоводното законодателство и Международни