Новина

2017-10-09 - Над 100 юристи и ИТ специалисти взеха участие в международния експертен семинар по проекта ECLI-BG

Повече от 100 юристи (сред които съдии, съдебни помощници, прокурори, адвокати, юрисконсулти и правни експерти) и специалисти в областта на информационните технологии в съдебната система взеха участие в Международния експертен семинар на тема „Въвеждането на ECLI в България в контекста на прилагането на електронното правосъдие“, който се проведе на 4 октомври 2017 г. в София. Семинарът беше организиран в рамките на проекта ECLI-BG от партньорите Апис Европа и Съюзът на юристите в България.

Г-н Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България, откри работата на семинара. Специален гост беше г-жа Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието, която поздрави присъстващите и пожела успех на партньорите при изпълнението на проекта.

Заместник-управителят на Апис Европа г-н Христо Константинов представи целите на проекта ECLI-BG и плановете за въвеждането на ECLI през 2018 г. в създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебна практика и за изграждане на свързаност с Интерфейса за търсене по ECLI в Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice.

Участие в работата на семинара взеха международните експерти г-н Марк ван Опайнен, ръководител на проекта BO-ECLI и член на работната група по електронно право в Съвета на ЕС с презентация на тема „Европейският идентификатор за съдебна практика: нарастваща подкрепа в цяла Европа“ и г-н Томазо Анолони, ръководител на екипа, въвеждащ ECLI в Италия, който представи текущото състояние на въвеждането на идентификатора в Италия, както и работата по създаването на парсера (текстовия анализатор) BO-ECLI за многоезично извличане на правни цитати.

От името