Новина

2017-05-29 - Семинар на тема: "ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

се проведе на 21.06.2017 г. от 13.00 ч. в сградата на Съюза на юристите в България, гр. София, ул. "Пиротска" № 7.

Организатори на форума са: Съюзът на юристите в България и "Апис Европа" АД.

ЛЕКТОРИ:

  • Елена ДИМОВА, експерт по ЗОП
  • Александър АЛЕКСАНДРОВ, експерт по ЗОП

Основните опорни точки на дискусията са: